Forskning viser at familier som spiser sammen opplever at de er lykkeligere enn de som ikke gjør det. Måltidet kan være et viktig samlingspunkt for deling av mat og prat. Felles måltider gir oss en arena hvor familiemedlemmene møtes, og det er ikke så mange andre, felles møtepunkter i en familie lenger. Alle er som regel spredt på hver sine steder i løpet av dagen. Da er det enda viktigere å sørge for at familien har noe å samles fast rundt. Det ser ut som om det er et poeng spise sammen jevnlig, minst tre ganger i uka, for at det skal bidra til familiemedlemmenes lykke.