Hvor viktig er det ikke at de to som elsker hverandre og ønsker å dele livet sammen er trygge på hverandres kjærlighet, trofasthet, lojalitet og støtte. Det må ikke være noen tvil omkring dette. Det vil være som å prøve å få vann og olje til å gå sammen i en enhet, det går bare ikke. Varig og lykkelig samliv forutsetter gjensidig trygghet på hverandres ord, følelser og holdninger, og mange lever i denne lykken. Dette er helt klart idealet, men virkeligheten for mange par er at man kjenner på en snikende usikkerhet og uttrygghet på hvor en egentlig har den andre, om den andre er hundre prosent til å stole på i ett og alt.