Du og jeg. «Jeg har vært gift med mannen min i 24 år. Vi har tre flotte barn som vi er stolte av begge to. En sammenspleiset familie på mange måter. Som det ofte gjør, så har også vårt forhold svingt noe følelsesmessig, men jevnt over har vi hatt det godt, og vi har vært enige om at vi ønsker at dette skal vare livet ut. Vi har ikke alltid vært like ivrige på å dyrke fram det gode i hverandre, og kanskje regnet hverandre som en selvfølge.