Det er 1992. Petter Kragset jobber mye. Og han jobber hardt. Han er selvstendig næringsdrivende. Ofte føler han seg skviset i krysspresset mellom kunder og ansatte. Han har aldri fri.