Filadelfia

Gresk. Betyr søskenkjærlighet. I Det nye testamentet (NT) brukt om kjærligheten som skal prege de kristne. Brukt seks ganger i NT, blant annet i Romerbrevet 12, 10.