– Hvis man lever for tett oppunder maks for lenge, er det fare for at restitusjonsevnen skades. Da kan det bli vanskelig å klare å komme seg ovenpå igjen, sier Fred Håberg.