Dette er de ti bud, slik Den norske kirke og Luthers lille katekisme gjenforteller dem: