Forholdet mellom rasjonalitet og tro er komplekst. En tro kan for eksempel være rasjonell uten å være sann. Det var lenge rasjonelt å tro at sola beveget seg rundt jorda, og vår kalender ble opprinnelig beregnet ut fra denne modellen.