Vi satt med en rekke aviser foran oss. Sakser­, ark og lim lå ved siden av. Oppgaven var å lage en collage om klimautfordringene.