ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Som abonnent på Vårt Land får du:

Läs mer

Melchiors metode for Midtøsten

Michael Melchior har viet hele sitt liv til fredsbygging mellom israelere og palestinere. – Det blir ikke politisk fred uten religiøs fred, er hans konklusjon.

ANNONSE
ANNONSE

Israel-Palestina

  • Konflikten mellom israelere og palestinere har pågått siden 1948, da ble det britiske mandatområdet for Palestina ble delt i en jødisk og en palestinsk stat.
  • Hvem som har mest rett til å kontrollere og bo i området, er det sentrale konfliktspørsmålet.
  • Under Seksdagerskrigen i 1967 okkuperte Israel Vestbredden, Øst-Jerusalem og Gazastripen, i 2005 trakk Israel seg ut av Gaza.
  • I Oslo-avtalen fra 1993 ble partene enige om at Israel skulle trekke seg ut av de okkuperte områdene. Mer enn 20 år senere har avtalen blitt erklært mislykket.
  • Kilde: snl.no
Nyhet

– Folk vil si at fredsprosessen er død. Ekspertene mener det, men enda verre – de to folkene mener det. Jeg sier at det ikke er ikke sant. Men skal vi skape politisk fred, må vi først ha religiøs fred, sier Michael Melchior.

Han er bosatt i Israel, men er jevnlig på Norges-besøk, da han er overrabbiner i Det Mosaiske Trossamfunnet i Norge.

Melchior har en lang merittliste å slå i bordet med når han snakker om fredsarbeidet han leder i Midtøsten. I tillegg til å ha vært minister i tre israelske regjeringer, leder han flere råd og organisasjoner som driver fredsbyggende arbeid mellom israelere og palestinere.

På siste besøk i Oslo orienterte Melchior både Utenriksdepartementet og Ap-leder Jonas Gahr Støre om strevet med å bygge den skjøre freden.

LES OGSÅ: En guddommelig tragedie

Mislykkede fredsforsøk

Jeg har vært involvert i samtlige fredsforsøk siden Osloavtalen. Samtalene i Camp David, Roadmap for Peace-avtalen, og det nylige forsøket til tidligere utenriksminister John Kerry. Alle har de vært dødfødte, sier Melchior.

Fredsforsøkene har strandet. Politikerne ikke har tatt selve kjernen i identiteten til de stridende partene på alvor, mener han. Mens man har vært opptatt av hvilke kvadratmeter av området mellom Middelhavet og Jordanelven som skal gå til hvem, har man forsømt det religiøse språket. Dermed har man mistet sentrale samarbeidspartnere på begge sider.

– Bare se på Oslo-avtalen, som jeg hele veien tvilte på. De hadde ikke med seg de religiøse fløyene da avtalen ble utformet. Jeg advarte mot at religiøse på begge sider ikke kom til å støtte freden, men sprenge den i luften. Og det var jo det som skjedde. Terroren blant palestinske islamister økte. Religiøse jøder tilsuttet seg bosetterbevegelsen, og en høyreekstrem, ultraortodoks jøde drepte sin egen statsminister, Yitzhak Rabin, sier han.

LES OGSÅ: 70 land møtes for å snakke om fred – men utsiktene er elendige

Religiøs fred før politisk fred

Ifølge den erfarne rabbineren var de religiøse fløyenes sabotasje av Oslo-avtalen en protest mot at de ikke ble tatt på alvor. De så fredsavtalen som et forsøk på å sekularisere samfunnet og frarøve dem deres identitet, som de har båret på gjennom tusenvis av år. Når valget sto mellom fred og identitet, så valgte de det siste.

Hvis man vil oppnå fred i Midtøsten, må alle – amerikanske presidenter, europeiske diplomater, og lokale politikere, snakke det religiøse språket, mener Melchior.

– Man må snakke et språk der man ikke bare forhandler om politiske interesser, men også om etikk, moral og våre felles forpliktelser overfor én gud. Mye jødisk og islamsk etikk gir gjenklang hos den andre parten, forklarer han.

Det viktigste prinsippet i en religiøs fred er at ingen av partene skal måtte gå på akkord med sin egen tro. Begge tror på at Det hellige land tilhører dem. Melchior mener man må akseptere at ingen vil forhandle om sin religiøse overbevisning. Derfor bruker Melchior religiøs retorikk når han fredsforhandler med religiøse ledere. Han mener det gir langt større gjennomslagskraft.

– Jeg sier til begge parter at de skal få fortsette å tro hele landet er deres. De får lov til å tro på at når messianske tider kommer, så blir alt deres igjen. I mellomtiden deler vi det og lager et politisk kompromiss - men det er tuftet på religiøs språkbruk, ikke sekulær. Jeg kan med hånden på hjertet si at hver eneste gang jeg har snakket om religiøs fred med religiøse ledere, så er plutselig alle villige til å være med, sier han.

LES OGSÅ: Ble løslatt av Israel, nå er han ny leder i Hamas

Samtaler med Hamas

Overbevisningen om selve nøkkelen til fredsamtaler har ført ham til kontorene til de mest høyreekstreme rabbinerne og radikale islamistene.

– Jeg er den personen i den jødiske verden som har snakket med flest radikale ledere, både i Fatah, Hamas og Det muslimske brorskap, sier Norges overrabbiner.

– Israel har en linje om at de ikke forhandler med Hamas. Men du har tillit til organisasjonen?

– Jeg snakker med mennesker, ikke med organisasjoner. Jeg snakker med alle som er villige til å gå inn i en dialog om fred. Og det er en hel del folk i Hamas som er villige til det, sier han.

At et Hamas-medlem i det hele tatt er villig til å ta i mot en som Melchior, er tegn på et ønske om fred, mener rabbineren.

– Jeg kommer ikke til dem som en som er villig til å oppgi Israels rettigheter. Jeg er rabbiner, tidligere statsråd i israelske regjeringer, jeg er sionist. Det er ikke lett for Hamas å møte meg. Men de gjør det. En av grunnene er fordi vi sammen snakker et religiøst språk som begge forstår. Det betyr ikke at vi er enige. Hamas er enda ikke villig til å anerkjenne staten Israel. Vi har fortsatt en lang vei å gå, men vi er på den riktige veien, sier Melchior.

LES MER: Det er blitt flere jødiske ekstremister

Fredstoppmøte med religiøse ledere

I november i fjor kom et gjennombrudd. Melchior lyktes i å samle rabbinere, imamer og kirkeledere til et fredstoppmøte i Spania. Noen av de oppmøtte anses som ekstremister, blant dem sjeik Imad Al-Falouji, en av grunnleggerne av Hamas' militære fløy.

Sammen vedtok de en felles erklæring om å arbeide mot religiøst motivert vold.

– Det er virkelig sensasjonelt. Mennesker som står så langt unna hverandre som det er mulig, ble enige om en felles resolusjon. Jeg har fått ny tro på at når neste fredsprosess settes i gang, vil de religiøse kreftene støtte den. Da har vi en sjanse til å lykkes.

Publisert: 20. mars 2017
ANNONSE
Nyhet

– Folk vil si at fredsprosessen er død. Ekspertene mener det, men enda verre – de to folkene mener det. Jeg sier at det ikke er ikke sant. Men skal vi skape politisk fred, må vi først ha religiøs fred, sier Michael Melchior.

Han er bosatt i Israel, men er jevnlig på Norges-besøk, da han er overrabbiner i Det Mosaiske Trossamfunnet i Norge.

Melchior har en lang merittliste å slå i bordet med når han snakker om fredsarbeidet han leder i Midtøsten. I tillegg til å ha vært minister i tre israelske regjeringer, leder han flere råd og organisasjoner som driver fredsbyggende arbeid mellom israelere og palestinere.

På siste besøk i Oslo orienterte Melchior både Utenriksdepartementet og Ap-leder Jonas Gahr Støre om strevet med å bygge den skjøre freden.

LES OGSÅ: En guddommelig tragedie

Mislykkede fredsforsøk

Jeg har vært involvert i samtlige fredsforsøk siden Osloavtalen. Samtalene i Camp David, Roadmap for Peace-avtalen, og det nylige forsøket til tidligere utenriksminister John Kerry. Alle har de vært dødfødte, sier Melchior.

Fredsforsøkene har strandet. Politikerne ikke har tatt selve kjernen i identiteten til de stridende partene på alvor, mener han. Mens man har vært opptatt av hvilke kvadratmeter av området mellom Middelhavet og Jordanelven som skal gå til hvem, har man forsømt det religiøse språket. Dermed har man mistet sentrale samarbeidspartnere på begge sider.

– Bare se på Oslo-avtalen, som jeg hele veien tvilte på. De hadde ikke med seg de religiøse fløyene da avtalen ble utformet. Jeg advarte mot at religiøse på begge sider ikke kom til å støtte freden, men sprenge den i luften. Og det var jo det som skjedde. Terroren blant palestinske islamister økte. Religiøse jøder tilsuttet seg bosetterbevegelsen, og en høyreekstrem, ultraortodoks jøde drepte sin egen statsminister, Yitzhak Rabin, sier han.

LES OGSÅ: 70 land møtes for å snakke om fred – men utsiktene er elendige

Religiøs fred før politisk fred

Ifølge den erfarne rabbineren var de religiøse fløyenes sabotasje av Oslo-avtalen en protest mot at de ikke ble tatt på alvor. De så fredsavtalen som et forsøk på å sekularisere samfunnet og frarøve dem deres identitet, som de har båret på gjennom tusenvis av år. Når valget sto mellom fred og identitet, så valgte de det siste.

Hvis man vil oppnå fred i Midtøsten, må alle – amerikanske presidenter, europeiske diplomater, og lokale politikere, snakke det religiøse språket, mener Melchior.

– Man må snakke et språk der man ikke bare forhandler om politiske interesser, men også om etikk, moral og våre felles forpliktelser overfor én gud. Mye jødisk og islamsk etikk gir gjenklang hos den andre parten, forklarer han.

Det viktigste prinsippet i en religiøs fred er at ingen av partene skal måtte gå på akkord med sin egen tro. Begge tror på at Det hellige land tilhører dem. Melchior mener man må akseptere at ingen vil forhandle om sin religiøse overbevisning. Derfor bruker Melchior religiøs retorikk når han fredsforhandler med religiøse ledere. Han mener det gir langt større gjennomslagskraft.

– Jeg sier til begge parter at de skal få fortsette å tro hele landet er deres. De får lov til å tro på at når messianske tider kommer, så blir alt deres igjen. I mellomtiden deler vi det og lager et politisk kompromiss - men det er tuftet på religiøs språkbruk, ikke sekulær. Jeg kan med hånden på hjertet si at hver eneste gang jeg har snakket om religiøs fred med religiøse ledere, så er plutselig alle villige til å være med, sier han.

LES OGSÅ: Ble løslatt av Israel, nå er han ny leder i Hamas

Samtaler med Hamas

Overbevisningen om selve nøkkelen til fredsamtaler har ført ham til kontorene til de mest høyreekstreme rabbinerne og radikale islamistene.

– Jeg er den personen i den jødiske verden som har snakket med flest radikale ledere, både i Fatah, Hamas og Det muslimske brorskap, sier Norges overrabbiner.

– Israel har en linje om at de ikke forhandler med Hamas. Men du har tillit til organisasjonen?

– Jeg snakker med mennesker, ikke med organisasjoner. Jeg snakker med alle som er villige til å gå inn i en dialog om fred. Og det er en hel del folk i Hamas som er villige til det, sier han.

At et Hamas-medlem i det hele tatt er villig til å ta i mot en som Melchior, er tegn på et ønske om fred, mener rabbineren.

– Jeg kommer ikke til dem som en som er villig til å oppgi Israels rettigheter. Jeg er rabbiner, tidligere statsråd i israelske regjeringer, jeg er sionist. Det er ikke lett for Hamas å møte meg. Men de gjør det. En av grunnene er fordi vi sammen snakker et religiøst språk som begge forstår. Det betyr ikke at vi er enige. Hamas er enda ikke villig til å anerkjenne staten Israel. Vi har fortsatt en lang vei å gå, men vi er på den riktige veien, sier Melchior.

LES MER: Det er blitt flere jødiske ekstremister

Fredstoppmøte med religiøse ledere

I november i fjor kom et gjennombrudd. Melchior lyktes i å samle rabbinere, imamer og kirkeledere til et fredstoppmøte i Spania. Noen av de oppmøtte anses som ekstremister, blant dem sjeik Imad Al-Falouji, en av grunnleggerne av Hamas' militære fløy.

Sammen vedtok de en felles erklæring om å arbeide mot religiøst motivert vold.

– Det er virkelig sensasjonelt. Mennesker som står så langt unna hverandre som det er mulig, ble enige om en felles resolusjon. Jeg har fått ny tro på at når neste fredsprosess settes i gang, vil de religiøse kreftene støtte den. Da har vi en sjanse til å lykkes.

Publisert: 20. mars 2017
ANNONSE

Israel-Palestina

  • Konflikten mellom israelere og palestinere har pågått siden 1948, da ble det britiske mandatområdet for Palestina ble delt i en jødisk og en palestinsk stat.
  • Hvem som har mest rett til å kontrollere og bo i området, er det sentrale konfliktspørsmålet.
  • Under Seksdagerskrigen i 1967 okkuperte Israel Vestbredden, Øst-Jerusalem og Gazastripen, i 2005 trakk Israel seg ut av Gaza.
  • I Oslo-avtalen fra 1993 ble partene enige om at Israel skulle trekke seg ut av de okkuperte områdene. Mer enn 20 år senere har avtalen blitt erklært mislykket.
  • Kilde: snl.no