Nyhet

Human-Etisk forbund har medlemmer i så å si alle kommuner, derfor har de også oversikt over hvilke kommuner som somler med tilskuddet som betales til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. Nå har de sendt en oversikt til Kulturdepartementet. Den viser at 18 kommuner fortsatt ikke har betalt ut fjorårets tilskudd. Noen få kommuner har heller ikke betalt ut 2014- og 2015-tilskuddet.

HEF bruker de trege kommunene som et argument for at kommunetilskuddet skal flyttes opp på et statlig nivå.

– Vi oppfatter at staten har bedre kompetanse og dermed ville gjort ordningen mer rettferdig, sa styreleder i HEF, Tom Hedalen til Vårt Land i november.

Har pengene