Nyhet

Vigselsaken i Den norske kirke har ført til uro flere steder i Norge. Det viser en undersøkelse Vårt Land har gjort blant landets proster.

– Den norske kirke har ikke hatt en vanskeligere teologisk sak etter krigen. Denne er mye vanskeligere enn debatten om kvinnelige prester, sier Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin bispedømme.

Sier ja

Av hundre proster svarte 79 på Vårt Lands spørsmål om hvor mange av prestene deres som sier ja eller nei til å vie to mennesker av samme kjønn. Undersøkelsen er likevel ikke uten verdi. Blant svarene vi fikk inn peker noen funn seg ut: