Nyhet

Om to uker kommer Kirkemøtet i Den norske kirke til å vedta en ny vigselsliturgi som kan brukes av likekjønnede par. Allerede 1. februar kan det første likekjønnede paret vies i Den norske kirke.

– Vigselssaken er død. For å si det rett ut. Det var en solid seier vi hanket inn, men hvis ikke Åpen folkekirke klarer å bygge en solid organisasjon er også Åpen folkekirke død, sa medlem Even Granberg fra Lier i Buskerud.

Han var blant dem som tydeligst pekte på utfordringen den unge organisasjonen står foran.

Åpen folkekirke har rundt 250 betalende medlemmer, ingen lønnede ansatte og et budsjett på under 100.000 kroner.