Camilla Oseland

Menighetsarbeider i Det Norske Baptistsamfunn

Dag Eivind Noreid

Espen Thilesen

Gabriel Stephens

Dag Frode Vaagsnes

Svein Arild Reiersølmoen

Jan Helge Hindenes

Monica Zeiffert

Roald Zeiffert

Pastorer i Det Norske Baptistsamfunn

Veien videre er et uformelt nettverk av pastorer og ledere i Det Norske Baptistsamfunn (DNB) som ønsker å være en del av et evangelisk, misjonalt og flerkulturelt baptistsamfunn i Norge. Nå gjør uvilligheten til å håndtere uenigheten rundt samlivsspørsmål oss bekymret for kirkesamfunnets fremtid.

Klaustrofobisk

Vi skjønner at det ikke er lett å sitte i hovedstyret i en slik situasjon, og at det er krevende å håndtere en menighet som bryter med baptistsamfunnets vedtak i samlivsspørsmål, samtidig som det er intern uenighet om spørsmålet. Vi mener hovedstyret gjør feil når de motarbeider det at det også må jobbes med muligheten for at kirkesamfunnet kan ta et retningsvalg, tilsvarende det Veien videre representerer, allerede i år.

Når man da samtidig kjører så hardt på at vi må holde sammen, begynner mange av oss å føle på klaustrofobi. Vi i Veien videre synes ikke det er noen løsning å gå for det vi opplever som kompromiss med bibelen i samlivsspørsmål. Mer grunnleggende så opplever vi dette som et skifte i bibelfortolkning som vi ikke ønsker å bevege oss mot.

LES OGSÅ: Splittelse vil skape sår som tar lang tid å lege

Ta en avgjørelse

Veien videre består av ulike enkeltpersoner og står ikke som representanter for sine menigheter. Noen av oss er veldig mismodige og utålmodige, andre har fortsatt litt håp om at vi kan finne en samlende løsning der DNB kan bli det kirkesamfunnet vi ønsker å være en del av. Vi har ikke satt kroken på døren for at landsmøtet kan komme med et tydelig retningsvalg. Samtidig har flere av oss stått i kirkesamfunnet lenge og tenker det kan være bedre å trekke seg ut, enn å gå videre i en årelang kirkestrid og maktkamp, selv om også dette valget er smertefullt.

Vi håper landsmøtet vil være villig til å ta en avgjørelse. For uten tydelige beslutninger blir alle utmattet og misfornøyde. Vi ønsker å investere vår tid, våre drømmer og vår energi i et kirkesamfunn som med Bibelen i hånden jobber sammen for å gjøre disipler rundt omkring i alle våre byer og tettsteder.

Vår talsperson

Vi har spurt Magnar Mæland om å være vår talsperson, og det bildet han tegner av hvordan vi opplever utviklingen i kirkesamfunnet, står vi inne for. Derfor er det han sier ikke bare et uttrykk for bare hans egne meninger, men han taler på vegne av mange.

LES MER:

Samlivsetikk kan splitte Baptistsamfunnet

Baptistveteraner går mot Mælands forslag: – Kan umulig være den riktige veien videre

Det startet med ferier for avholdende baptister. 180 år senere mister 21.000 mennesker jobben