La oss gjøre et tankeeksperiment: Jeg investerer i en våpenfabrikk. Samtidig er jeg sterkt imot all krigføring og våpenbruk. Hvordan kan jeg forsvare det?