Torsdag kom Oslo Tingrett sin dom i saken mot Arne Viste. Resultatet var ikke overraskende, men likevel skuffende. Som Arne selv sier: «Det er ingenting i denne dommen som bedrer situasjonen til de menneskene den handler om, de papirløse.» Når tingretten ikke gir grunnloven mer vekt, hadde vi håpet på en tydeligere begrunnelse.