Tellef 
Thorleifsson

CEO, Norfund

Millioner av nye jobber må skapes i utviklingsland for å oppnå FNs bærekraftsmål nr. 1 – å utrydde fattigdom. Derfor er det på tide å komme videre i debatten og diskutere hvordan vi skal få til dette i praksis.

SE KOMPLETT GUIDE TIL BISTANDSDEBATTEN NEDERST I SAKEN!

Kapital og energi

Nå handler det om å styrke privat sektor i de fattigste landene. Det krever økte investeringer i levedyktige bedrifter, utvikling av markeder, utbygging av kraftforsyning og finanssektor. I 2015 vedtok verdens ledere i Addis Abeba at privat sektor må stå for en vesentlig del av investeringene. Etter fem år finner fortsatt en forsvinnende liten del av private investeringer veien til de fattigste landene – og det er få lyspunkter i sikte. Skal vil lykkes, kreves derfor en kraftinnsats fra vestlige donorland nå!

De to største hindrene for å etablere og videreutvikle bedrifter i utviklingsland – og dermed
skape flere jobber – er manglende
 tilgang på kapital og energi (Verdensbanken, Enterprise Surveys). Halvparten av verdens voksne befolkning mangler fortsatt tilgang til finansielle tjenester og en milliard mennesker lever uten tilgang til strøm – de aller fleste i utviklingsland. Å bidra til økt tilgang til kapital og strøm er helt avgjørende for at bedrifter skal vokse og jobber skapes. Det er grunnen til at Norfunds to største investeringsområder er ren energi og finansinstitusjoner.

Viktigste oppgave

En annen utfordring er at de fattigste landene sliter mest med å tiltrekke seg private og internasjonale investorer som følge av uregulerte markeder og høy risiko. Mindre enn to prosent av globale investeringer går til de fattigste landene.
I disse landene gjør Norfund en forskjell gjennom å være en langsiktig og tålmodig investor. Ved å investere i bedrifter som vanskelig kan skaffe finansiering på andre måter, bidrar vi til at virksomheter kan vokse og skape
arbeidsplasser der behovene er størst. Men kapital fra Norfund og andre utviklingsfinansieringsorganisasjoner er viktig, men på ingen måte nok. Derfor er en av våre viktigste oppgaver å «brøyte vei» for og samarbeide 
med kommersielle investorer, både norske og utenlandske.

Stor effekt

Hvordan vet vi om det nytter? I Norfund henter vi hvert år inn tall fra omlag 900 selskaper og måler antall jobber, hvor mange mennesker som får tilgang til strøm og banktjenester og hvor mye skatt selskapene
 betaler. Målingene viser at å investere i privat sektor skaper jobber. 304.000 mennesker er sysselsatt i Norfunds investeringsselskaper. Av disse ble over 17.000 nye jobber skapt i 2018.

Halvparten av Norfunds porte­følje er i ren energi. Vi har her blant annet gjort en rekke investeringer i samarbeid med private aktører som Scatec Solar og KLP. Antall direkte sysselsatte kan være betydelig under bygging, men begrenset når anlegget er i drift. Den store effekten er indirekte – det vil si den jobbskapingen som kommer fra at flere får tilgang til strøm. Et eksempel er det lille vannkraftverket Bugoye som Norfund og TrønderEnergi bygget i Uganda. En uavhengig studie viste at kraftverket bidro til å skape over 200.000 årsverk direkte og indirekte (Job Creation Impact Study: Bugoye Hydro­power Plant, Uganda ODI 2013).

Forsørger storfamilien

Energi
 var hovedtema også da kronprinsen og utviklingsministeren besøkte Mosambik i forrige uke. Selv om tilgangen på energi
 har økt raskt de siste årene, har fremdeles kun 6 prosent av
 mosambikere på landsbygda tilgang til strøm. I sin tale trakk kronprinsen frem Central Solar do Mocuba, Mosambiks første storskala solkraftverk, som nå produserer energi tilsvarende forbruket til 175.000 husstander.

På reisen i Mosambik besøkte utviklingsministeren også mikro­finansbanken Socremo, et av Norfunds 900 investeringsselskap. Socremo gir lån til 12.000 kunder, blant annet i Beira som ble rammet av syklonen Idai i fjor. Her møtte Dag Inge Ulstein en av Socremos kunder, kyllingbonden Marcos. Da 
syklonen traff mistet han alle kyllingene, og hus og eiendeler ble ødelagt. Ved hjelp av lån og støtte fra Socremo er han nå «back in business», med kyllinger, ender og en liten grønnsakshage. Han forsørger stor­familien og kan vokse og ansette flere fra lokalsamfunnet. Ved å bygge vellykkede mikrofinansinstitusjoner kan vi hjelpe mange tusen nye «Marcoser» til å bygge virksomheter og ansette flere.

Økt innsats

«Nå må alle mann til pumpene for å skape flere jobber», skriver Ulstein i Vårt Land 15. februar Det er et godt utgangspunkt. I Stortingsmelding 24 (2016–2017) om bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk la regjeringen opp til å øke satsingen på privatsektor i inneværende stortingsperiode. Vi er på god vei, men det trengs mye mer for å nå bærekraftsmål nr. 1 – å utrydde fattigdom. Norfund er klar til økt innsats!