Gunnar Kvåle

Styremedlem i Besteforeldrenes klimaaksjon

World Economic Forums møte i Davos hadde i år klimaendringenes påvirkning på verdensøkonomien som hovedtema. Vi har sett hvordan Greta Thunberg kjemper for de unges moralske rett til å kunne leve på en klode som ikke blir ødelagt. Motkreftene var representert av blant andre Donald Trump. I sin tale nevnte han ikke global oppvarming med et ord, men snakket om hvor bra han mener det er at USA fortsetter en politikk for fossil­basert vekst som bidrar til å ødelegge verden.

Sikrer ikke arbeidsplasser

Trump er ikke alene om å prioritere slik. Hensynet til egne fossilbaserte arbeidsplasser prioriteres foran hensyn til klima, både i USA og i Norge. Men en slik politikk forverrer klimakrisen og sikrer ikke arbeid for unge annet enn i et svært kort perspektiv.

Nye arbeidsplasser kan skapes ved systematisk satsing på transformasjonen av samfunnet som klimakrisen krever, parallelt med en styrt avvikling av fossilindustrien. Å forsinke en slik omstilling er uansvarlig politikk siden konsekvensene blir så fatale.

Risiko for barna

I forbindelse med at IS-kvinnen skulle hentes hjem, var det politisk enighet om at det er galt å utsette uskyldige barn for stor risiko for å dø når dette kan forhindres. Det er da også galt å føre en politikk som fortsatt gir svært høye klimagassutslipp og slik bidrar til å utsette millioner av barn for stor risiko for å dø. En majoritet av norske politikere legger opp til fortsatt forbruksvekst og satsing på oljeleting og produksjon av olje og gass lenge etter energirelaterte utslipp må være null.

I en fersk spesialrapport fra det prestisje­tunge medisinske tidsskriftet The Lancet, pekes det på at uten raske og store klimagasskutt, vil hvert barn som fødes i dag bli dramatisk påvirket i alle faser av livet.

Forskere ved Vestlandsforskning har vist at mange­ er villige til å endre sitt forbruk i klimavennlig retning. Men betingelsene for at folk flest vil stille opp for forbruksendringer som monner, er at vi bidrar i fellesskap. Politikere må derfor innføre reguleringer for at langt flere skal bidra i en felles kamp for å redde klimaet.

I tillegg bør det innføres en høy avgift på alle varer og tjenester som medfører klimagassutslipp for å stimulere til klimavennlig forbruk. Dette har bred støtte når det innføres som et system for «klima­belønning» som rammer sosialt rettferdig, og flere partier går nå inn for dette.

Moralsk overlegen

Håpet må være at Greta Thunbergs moralske overlegenhet og ungdomsbevegelsen som hun har skapt, vil støttes av flere beslutningstakere og overvinne Donald Trump og andre som går inn for en politikk som fremskynder klimaødeleggelsene.

I tillegg til å fase ut utvinning av kull, olje og gass, er det er nødvendig med enn politikk som stimulerer til å begrense klimaskadelige forbruk. Slik kan vi både gjennom egne handlinger og som nasjon være med på å gjøre unødvendige klima­gassutslipp uakseptable.