Kristin Gunleiksrud Raaum

Kirkerådsleder

Tenk på disse tallene: 3,7 millioner medlemmer, 7500 ansatte, 100.000 frivillige, 1633 kirker. Den norske kirke er en av kirkene i Europa med størst oppslutning. En folkekirke til stede i folks hverdag, med kirkebyggene som kulturelle fotavtrykk over hele landet.

I århundrer har kirken bygget lokalsamfunn, tilhørighet og historie – med rom for alle som ønsker å høre til. Så, tenk på dette: Fjern kirken, med eldretreff, barnekor, sjelesorg, flyktningekvelder, konserter, samtalekvelder, onsdagsmiddag, babysang. Jeg påstår at veldig mange steder ville blitt mye fattigere.

LES OGSÅ: – Kristin Gunleiksrud Raaum: – Menighetene bestemmer hvordan frivilligheten skal prege kirken

Evangeliet om Jesus

Også i fremtiden skal Den norske kirke være en landsdekkende folkekirke. Preget av både tradisjon og fornyelse. Kirkene våre skal fortsatt være åpne og inkluderende. Kirken har ansatte og frivillige som til sammen gjør en uvurderlig innsats for en aktiv og tilstedeværende kirke. Vi vil fortsatt trenge frivillige som skaper kirke for alle og folkevalgte på alle nivå som tar ansvar for å åpne kirkedøren, både fysisk og billedlig. Kirken trenger ansatte som har evnen til å formidle evangeliets frigjørende kraft inn i livene våre, og gode ledere som legger til rette for at kirkens rom kan fylles med liv.

En kirke som vet hvor den har sitt sentrum, våger å være åpen og midt i verden – med plass til alle som ønsker å høre til. Kirken skal utnytte muligheter og våge å ta utfordringer: Synkende tall, økende sekularisering, stadig mer brutalisert samfunnsdebatt. Midt i dette skal vi fortsette å løfte frem det aller viktigste: Evangeliet om Jesus. For verden trenger kirkens fortelling om håp og om en Gud som ikke gjør forskjell på folk.

Snakke om hvem vi vil være

Vi skal se fremover og bygge den kirken vi vil ha i 2030. Da må vi snakke om hvem vi vil VÆRE som kirke. Så må vi GJØRE det. Det finnes ingen enkle løsninger. Tidligere erkebiskop av Canterbury Rowan Williams har pekt i riktig retning: «Men jeg tror ikke på kirken fordi den er suksessfull. Jeg tror på kirken fordi jeg tror at Gud vil fortsette å strekke ut hånden sin til mennesker, uansett hva som skjer.»