Vivian Skaten Nesse

Leder for LO Vestland sitt familie-og likestillingspolitiske utvalg

Dette brevet er stilet til det pågående Bispemøtet. LO Vestland forventer at den norske kirke tar sitt ansvar som seriøs arbeidsgiver.

Ingen arbeidsdeltakere skal diskrimineres

Vi i LO Vestland sitt familie- og likestillingspolitiske utvalg har skrevet uttalelsen under, til Regionkonferansen som ble arrangert 13.10.20. Uttalelsen ble enstemmig vedtatt, det vil si at LO Vestland stiller seg bak kravene i denne uttalelsen om Den Norske Kirke.

«Trygge arbeidsplasser og reell likestilling for prester av alle kjønn.»

Norsk arbeidsliv er regulert av lov- og avtaleverk. Lov om likestilling slår fast at ingen arbeidstakere skal diskrimineres på grunnlag av kjønn. Arbeidsmiljøloven (AML) har sterke vernebestemmelser, som skal sikre at ansatte ikke skal bli diskriminert eller mobbet, samt at arbeidstakere har rett på et godt psykososialt arbeidsmiljø. Dette gjelder også for ansatte i Den norske kirke (DNK).

Brudd på gjeldende norsk lov

I media har det den siste tiden stått frem mannlige prester i DNK som tydelig gir uttrykk for å nekte å arbeide sammen med kollegaer, dersom kollegaen er en kvinnelig prest. Dette er diskriminering basert på kjønn. LO Vestland understreker at vi ikke inngår i en teologisk debatt, men ønsker med dette å løfte frem DNK sitt arbeidsgiveransvar. Når Bjørgvin bispedømme godtar og langt på vei forsvarer en praksis der en mannlig prest kan motsette seg å ha gudstjenester sammen med en kvinnelig prest, er det å fasilitere for diskriminering. Dette mener vi er brudd på gjeldende norsk lov. Det at mannlige prester kan reservere seg mot å samarbeide med kollega av motsatt kjønn, anser vi som en form for boikott, som også kan fryse ut kvinnelige kollegaer og forringe deres psykososiale arbeidsmiljø. Dette er alvorlig.

LES OGSÅ: Sverre Elgvin Lied: «I kvinneprestdebatten bør vi heller se til Danmark enn Sverige»

Vi forventer et tydelig standpunkt

Arbeidsgiveransvaret som den DNK har, forplikter kirken til å ivareta alle sine ansatte, prester av alle kjønn. Det er skuffende at biskopen i Bjørgvin bispedømme kommer med uttalelser som kan tolkes som en støtte til og at biskopen bifaller den diskriminerende praksisen med at mannlige prester kan reservere seg mot å arbeide med kvinnelige prester. Vi vil derfor utfordre Bispedømmerådet i Bjørgvin til å ta sitt ansvar som arbeidsgivere og forventer et tydelig standpunkt som sikrer alle ansatte vern mot diskriminering og et godt psykososialt arbeidsmiljø.

Regionkonferansen LO i Vestland forventer at DNK som arbeidsgiver er klinkende klar i sin utøvelse av arbeidsgiveransvaret og at DNK følger gjeldende norsk lov. Vi oppfordrer kirken til å kartlegge omfanget av diskriminerende praksis, sette inn tiltak og jobbe systematisk for å sikre reell likestilling for arbeidstakere av alle kjønn i kirken».

Lovende fra preses

Debatten om denne saken har pågått i flere uker. Det at preses Olav Fykse Tveit, gikk så tydelig ut i Vårt Land og fastslo at det ikke finnes reservasjonsrett mot å samarbeide med kvinnelige prester i DNK er lovende. Vi i LO Vestland er spent på hvordan Bispemøte behandler denne saken og hva som blir utfallet.

LES MER:

Leder i Presteforeningen: – Man kan ikke reservere seg mot liturgisk fellesskap

«Jussen tillater full likestilling – også om det betyr at enkelte mannlige prester må slutte»

Teologistudent gir råd til Mikael Bruun: – De som setter Guds ord høyt, bør melde seg ut av Dnk