Jeg prøvde å spørre: «Hva med kulturer der patriarkatet står sterkt, er du ikke med på at de er dårligere enn kulturer der det er avskaffet?»