I et innlegg i Vårt Lands papirutgave onsdag utdyper dekan Trygve Wyller sine kommentarer til Vårt Lands avdekking av at det blant MFs lærere er utbredt støtte til homofilt samliv.