– Arbeidstilsynet vurderer på bakgrunn av den informasjonen vi har mottatt om vi skal gjennomføre tilsyn, sier Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Abeidstilsynet.