At nominasjonskomiteen ikke fant plass til Morland på sin kandidatliste med 18 navn, kan føre til at grupperingen Levende folkekirke stiller egen liste ved kirkevalget i Bjørgvin.