– Erfaringene viser at en stor andel prester slutter allerede etter sin første jobb. Dette må vi komme til livs, sier Ingrid Vad Nilsen, ekspedisjonssjef i kirkeavdelingen i Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet.