I førre veke fortalde Vårt Land at kyrkja stort sett er på lag med småpartia på Stortinget. Det var konklusjonen etter å ha gått gjennom fråsegner frå Bispemøtet, Kyrkjerådet og Mellomkyrkjeleg råd frå 2011 og fram til i dag.