TRONDHEIM: – Vi går ikke inn for sambruksløsninger. Det er bred enighet i komiteen om å la kirkene være kirker, sier saksordfører Per Eilert Orten.