Som 30-åring begynte hun som hjelpeprest i Bergen. Året etter – i 1974 – ble hun ordinert.