Med brask og bram lanserte Little iApps sin nye app – Confession. Ved hjelp av en Iphone og denne appen skulle det være mulig å skrifte. Men nå setter Vatikanet foten ned.