Da den drøyt 200 år gamle Våler kirke brant ned 28. mai 2009, startet en bygdestrid om hvor ny kirke bør reises. Nå er denne striden blitt så langvarig det er fare for at forsikringspengene ikke vil utbetalt. Hvis ikke ny kirke står klar innen 29. mai 2014, kan forsikringsoppgjøret forsvinne.