– Hvis bispedømmerådet vil vente på den nye kirkeordningen, har ikke departementet noen innvendinger mot det, sier ekspedisjonssjef Ingrid Vad Nilsen i kirkeavdelingen i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.