Spekulasjonene går høyt om hvem som skal etterfølge pave Benedikt. Men man bør ikke ha for stort håp om at den nye paven, hvem det nå blir, kommer til å myke opp den katolske kirkes konservative verdisyn.