For første gang på nærmere tusen år deltar lederen for østkirken under innsettelsen av en pave i Roma. På lista over framstående gjester i dagens messe på Petersplassen er patriark Bartolomeus av Konstantinopel den som vekker mest oppsikt.