TØNSBERG: Den norske kirkes øverste representative organ mener det er prinsipielt umulig at kirkestatsråden og departementet kan være et «legitimt kirkelig organ» etter at Stortinget neste år har gjort grunnlovsvedtak som innebærer at staten fraskiver seg sin evangelisk-lutherske forankring.