BUSAN, SØR-KOREA: Flere kirkesamfunn som ikke er tilknyttet Kirkenes Verdensråd, er likevel med i vertskomiteen for generalforsamlingen. Samtidig finnes det kristne i Sør-Korea som gir uttrykk for sterk misnøye med at arrangementet finner sted i deres land. Spliden synliggjøres ved at enkelte motstandere av møtet står utenfor konferansesenteret i Busan med plakater.