– Det er gledeleg at så mange tek attval. Det er viktig, seier kyrkjerådsleiar Svein Arne Lindø, som sjølv har blitt renominert frå Stavanger.