Vårt Land har gått gjennom de 33 spørsmålene som den tidligere soknepresten Einar Gelius fikk i nettmøtet med Aftenposten onsdag. Gjennomgangen viser at 21 av spørsmålene enten har en kritisk brodd eller markerer uenighet med Gelius sitt ståsted – noen til dels sterkt.