Tro & Kirke

Kort tid før Kirkemøtet begynte, kom en epost fra Gyldendal forlag som gjør det klart at etterkommeren etter Nordahl Grieg motsetter seg at sangen blir tatt inn i Den norske kirkes nye salmeboka. 16 av de 21 medlemmene i komiteen som arbeider med å sluttføre salmevalget, ønsker å etterkomme dette ønsket. Flere av komitemedlemmene har dessuten teologiske innvendinger mot at sangen som er blitt mye brukt etter 22. juli skal gjøres til en salme.

DISKUTER: Vil du ha «Til ungdommen» i den nye salmeboka?

LES OGSÅ: Kvarme vil ha ny kirkesjef

Strid. Etter den grusomme terrordagen 22. juli ble det sunget «Kringsett av fiender» (Til ungdommen) i mange av landets kirker. Under arbeidet med den nye salmeboka kom Kirkerådets direktør Jens-Petter Johnsen med forslag om å få denne sangen inn i salmeboka. Men det har vært betydelig motstand mot dette. På Bispemøtet mente fem av de 12 biskopene at «Til ungdommen» ikke hørte hjemme i salmeboka. Men sangen kom gjennom behandlingen i både Bispemøtet og Kirkerådet. Men nå ser det ut som om Kirkemøtet kan sette en stopper for dette.