For 13 år siden kom kroaten Monsignore Berislav Grgic som flyktning til Norge. Nå har pave Benedikt XVI utnevnt 48-åringen til ny katolsk biskop i Tromsø.