– Romarane avretta folk på pælar med forskjelleg utforming. Stokkane kunne vere stilt opp i X-form, T-form eller til og med berre vere ein enkel pæl, der armane til offeret stakk rett opp, forklarar religionsvitar Helge Fauskanger til Vårt Land.