Dom har falt i saken der den afghanske asylsøkeren Reza, som sier han er kristen konvertitt, saksøkte staten for å få opphold i Norge: Staten v/Utlendingsnemnda frifinnes. Reza dømmes til å dekke sakskostnader med 81.250 kroner.