Samarbeidsproblemer i Vålerenga menighet og klager på prestens livsførsel førte til at den tidligere biskopen i Oslo, Gunnar Stålsett, kalte Einar Gelius inn på teppet alt i 1999. Gelius ble bedt om å vurdere å si opp sin stilling og søke arbeid utenfor kirken. Dersom dette ikke skjedde, ville Stålsett selv vurdere å fremme sak for bispedømmerådet om opphør av tilsettingsforholdet.