– I årets statsbudsjett er det en reell reduksjon av tilskuddet til blant annet trosopplæring. Jeg er redd det kan være et signal om at regjeringen vil gi Den norske kirke økt rettslig selvstendighet – men samtidig yte mindre støtte, sier Øystein Dahle, direktør
 i KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.