En stor bille innbrakte 2.175 kroner til misjonsprosjektet på den videregående skolen KVS Lyngdal.