Tallene fra Samordna Opptak for 2010 viser at 30 prosent flere søkere har Misjonshøgskolen (MHS) som sitt førstevalg enn i 2009.