– Jeg ser dette som et ledd i et angrep fra Det Norske Bibelselskap, som ser seg truet av at vi selger enda flere bibler i det frie markedet. De liker ikke at noen rokker ved monopolet deres, er kommentaren fra Hermon-sjef Svein Andersen når han blir konfrontert med uttalelser fra forsker Geir Otto Holmås.