Bekymringsmeldinger til Den katolske kirke dokumenterer ikke i tilstrekkelig grad opplysninger som er nødvendige for å undersøke dem nærmere, mener leder for Fagetisk Råd, Rønnaug Aaberg Andresen.
– De forteller at noe har skjedd, men ofte ikke mot hvem, av hvem, hvor og når. Hvis vi forstår ut fra meldingen at her har det vært noe, så må vi jo forsøke å få vite noe mer, sier Andresen til NTB.
Oslo katolske bispedømme, som i hovedsak dekker Sør-Norge, har i løpet av én uke mottatt sju nye meldinger fra Øst-Norge om seksuelle overgrep mot mindreårige. Meldingene dreier seg om alle alvorlighetsgrader av seksuelt misbruk og grenseoverskridende atferd. Ingen av meldingene er tilknyttet Trondheim stift eller biskop Georg Müller, skriver Adresseavisen.