Saken handler om Grunnlovens paragraf 106, et lovendringsforslag til loven om OVF, og om den omstridte tomtefesteinstruksen. Stridsspørsmålene handler om størrelsen på festeavgiften – og om OVF kan bli tappet for verdier ved at tomtefestere får kjøpe tomtene til en gunstig pris.