– Vi vil være en stemme for dem som ikke selv har en stemme, sier Berit Krogedal, leder for menigheten Intro Sandnes.