– Jeg kommer nettopp fra banken og har fått oversikt over hvem som har donert penger. Nå skal jeg bruke resten av dagen til å tilbakeføre dem. «Takk, men dessverre nei, takk!», får vi vel si til giverne, sier kirkeverge Frank Steinsvik i Ibestad.